LP/2017/423 Návrh správy o prerokovaní piatej a šiestej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) vo Výbore pre odstránenie diskriminácie žien a o „Záverečných zisteniach Výboru pre odstránenie diskriminácie žien“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Medzinárodné orgány a organizácie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 13729/2017–M_OPVA
Podnet: Na základe čl.18 ods. 1 písm. b) Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a v zmysle Záverečných zistení Výboru pre odstránenie diskriminácie žien
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/423
Dátum začiatku MPK: 31.05.2017
Dátum konca MPK: 13.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia: 31.05.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia: 13.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)