LP/2017/422 Plán obnovy relevantných budov 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 14222/2017/SV/38122-M
Podnet: Na základe zákona č. 321/2014 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/422
Dátum začiatku MPK: 31.05.2017
Dátum konca MPK: 13.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia: 31.05.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia: 13.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)