LP/2017/421 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2225/2017-410
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/421
Dátum začiatku MPK: 31.05.2017
Dátum konca MPK: 20.06.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia: 31.05.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia: 20.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.06.2017
Ukončenie štádia: 09.08.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Hospodárska a sociálna rada SR (Hospodárska a sociálna rada SR)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)