LP/2017/42 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 386/2017/OEaKÚ - 382/2017
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Menyhart, Tibor, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/42
Dátum začiatku MPK: 27.01.2017
Dátum konca MPK: 09.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.01.2017
Ukončenie štádia: 26.01.2017
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.01.2017
Ukončenie štádia: 09.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.02.2017
Ukončenie štádia: 28.02.2017
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)