LP/2017/417 Návrh pilotnej podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie inteligentných miest v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 1606/3504/2017/SRIN
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/417
Dátum začiatku MPK: 31.05.2017
Dátum konca MPK: 13.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia: 13.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia: 22.06.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)