LP/2017/413 Návrh, ktorým sa upravujú minimálne limity, orientačné cieľové stavy, doplnenie a vytvorenie položiek hmotných rezerv

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štátna správa
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: SŠHR-14/2017
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/413
Dátum začiatku MPK: 30.05.2017
Dátum konca MPK: 16.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 12.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.06.2017
Ukončenie štádia: 13.06.2017
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)