LP/2017/411 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OBL-142/2017
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: poslanecký návrh zákona
Posledná zmena: 08.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/411
Dátum začiatku MPK: 30.05.2017
Dátum konca MPK: 07.06.2017
Novelizované predpisy: 404/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 07.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)