LP/2017/41 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 205/2017-100
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/41
Dátum začiatku MPK: 08.02.2017
Dátum konca MPK: 28.02.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.01.2017
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 23.02.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.03.2017
Ukončenie štádia: 20.03.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.03.2017
Ukončenie štádia: 20.03.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.03.2017
Ukončenie štádia: 23.03.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.04.2017
Ukončenie štádia: 06.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.03.2017
Ukončenie štádia: 06.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.04.2017
Ukončenie štádia: 06.04.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.04.2017
Ukončenie štádia: