LP/2017/409 Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: Z24719/2017-ŠT2
Podnet: V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 671 z 20. novembra 2013
úloha podľa bodu B.2.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/409
Dátum začiatku MPK: 29.05.2017
Dátum konca MPK: 09.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.05.2017
Ukončenie štádia: 29.05.2017
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.05.2017
Ukončenie štádia: 09.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.06.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)