LP/2017/408 Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: Z24718/2017-ŠT2
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/408
Dátum začiatku MPK: 29.05.2017
Dátum konca MPK: 09.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.05.2017
Ukončenie štádia: 29.05.2017
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.05.2017
Ukončenie štádia: 09.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.06.2017
Ukončenie štádia: 06.10.2017
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)