LP/2017/407 Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 00406/2017/KÚ/OLP-030
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/407
Dátum začiatku MPK: 26.05.2017
Dátum konca MPK: 15.06.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.05.2017
Ukončenie štádia: 26.05.2017
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2017
Ukončenie štádia: 15.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.06.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)