LP/2017/404 Návrh na ratifikáciu Kigalského dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 6585/2017-min.
Podnet: Iniciatívny materiál v dôsledku potreby prijatia doplnení Montrealského protokolu o látkach
ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu Slovenskou republikou.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/404
Dátum začiatku MPK: 29.05.2017
Dátum konca MPK: 16.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.05.2017
Ukončenie štádia: 29.05.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.05.2017
Ukončenie štádia: 16.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.06.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 17.07.2017
Ukončenie štádia: 15.08.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: