LP/2017/403 Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7068/20953/2017/OKMBŠ
Podnet: Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru a Plán práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Fico, Róbert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/403
Dátum začiatku MPK: 26.05.2017
Dátum konca MPK: 08.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.05.2017
Ukončenie štádia: 26.05.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2017
Ukončenie štádia: 08.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.06.2017
Ukončenie štádia: 12.06.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)