LP/2017/402 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o vzájomnej ochrane utajovaných skutočnostiach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Medzinárodné právo verejné
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 4345/2017/KÚ/OLPP-003
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/402
Dátum začiatku MPK: 26.05.2017
Dátum konca MPK: 08.06.2017
Dátum ukončenia procesu: 30.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.05.2017
Ukončenie štádia: 26.05.2017
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2017
Ukončenie štádia: 08.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.06.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)