LP/2017/40 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: KM-OLVS-8/2017
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/40
Dátum začiatku MPK: 25.01.2017
Dátum konca MPK: 15.02.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.01.2017
Ukončenie štádia: 25.01.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.01.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.02.2017
Ukončenie štádia: 31.03.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 31.03.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 31.03.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 31.03.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: