LP/2017/395 Návrh na zapojenie Slovenskej republiky do aktivity krízového manažmentu na území Ukrajiny formou vyslania civilného experta

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 034918/2017-OBEP-0068500
Podnet: §4 ods. 2 zákona č. 503/2011 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Ďalší predkladatelia: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené pripomienkové konanie z dôvodu požiadavky Úradu styčného dôstojníka NATO v Kyjeve o čo najrýchlejšie zaradenie slovenského experta do funkcie, nakoľko projekt v ktorom má nezastupiteľnú úlohu, bol už spustený.
Posledná zmena: 23.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/395
Dátum začiatku MPK: 26.05.2017
Dátum konca MPK: 01.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.05.2017
Ukončenie štádia: 26.05.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2017
Ukončenie štádia: 01.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.06.2017
Ukončenie štádia: 16.06.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.06.2017
Ukončenie štádia: 23.06.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)