LP/2017/389 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 40. zasadnutí Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme 3. - 8. júla 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 320/2017-100
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/389
Dátum začiatku MPK: 26.05.2017
Dátum konca MPK: 08.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.05.2017
Ukončenie štádia: 26.05.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2017
Ukončenie štádia: 08.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.06.2017
Ukončenie štádia: 09.06.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 12.06.2017
Ukončenie štádia: 15.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)