LP/2017/387 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MK-3448/2017-110/9720
Podnet: § 7 ods. 12 a § 13 ods. 10 zákona č. 138/2017 Z. z o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba nadobudnutia účinnosti vyhlášky spolu s účinnosťou zákona č. .../2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Posledná zmena: 12.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/387
Dátum začiatku MPK: 26.05.2017
Dátum konca MPK: 05.06.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.05.2017
Ukončenie štádia: 26.05.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2017
Ukončenie štádia: 05.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.06.2017
Ukončenie štádia: 09.06.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.06.2017
Ukončenie štádia: 14.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.06.2017
Ukončenie štádia: 14.06.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia: 14.06.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)