LP/2017/384 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7278/2017-min.
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/384
Dátum začiatku MPK: 25.05.2017
Dátum konca MPK: 14.06.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.05.2017
Ukončenie štádia: 25.05.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.05.2017
Ukončenie štádia: 14.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)