LP/2017/381 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: KM-OBL-144/2017
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/381
Dátum začiatku MPK: 25.05.2017
Dátum konca MPK: 14.06.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.05.2017
Ukončenie štádia: 25.05.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.05.2017
Ukončenie štádia: 14.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia: 03.07.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.07.2017
Ukončenie štádia: 11.07.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.07.2017
Ukončenie štádia: 11.07.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 11.07.2017
Ukončenie štádia: 17.07.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.07.2017
Ukončenie štádia: