LP/2017/376 Komplexná správa o plnení úloh jednotlivých rezortov vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013-2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: Z23026/2017-ŠT2
Podnet: Na základe uznesenia č. 341/2013 bod B.2
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/376
Dátum začiatku MPK: 23.05.2017
Dátum konca MPK: 05.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.05.2017
Ukončenie štádia: 23.05.2017
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.05.2017
Ukončenie štádia: 05.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.06.2017
Ukončenie štádia: 22.06.2017
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)