LP/2017/374 Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o poskytovaní informácii o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Publikované v Zbierke zákonov SR
Rezortné číslo: 2017/300/008282/01968
Podnet: úloha C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/374
Dátum začiatku MPK: 29.05.2017
Dátum konca MPK: 16.06.2017
Dátum ukončenia procesu: 22.10.2019
Novelizované predpisy: 264/1999 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.05.2017
Ukončenie štádia: 29.05.2017
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.05.2017
Ukončenie štádia: 16.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.06.2017
Ukončenie štádia: 10.08.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)