LP/2017/373 Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029)
Legislatívna oblasť: Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2328/2017-5
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/373
Dátum začiatku MPK: 23.05.2017
Dátum konca MPK: 05.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.05.2017
Ukončenie štádia: 23.05.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.05.2017
Ukončenie štádia: 05.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.06.2017
Ukončenie štádia: 20.11.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)