LP/2017/372 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektor
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekto
Legislatívna oblasť: Správne právo
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: LPO - 1696/2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Frindrichová, Mária, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/372
Dátum začiatku MPK: 22.05.2017
Dátum konca MPK: 09.06.2017
Novelizované predpisy: 162/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

215/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.05.2017
Ukončenie štádia: 22.05.2017
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.05.2017
Ukončenie štádia: 09.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.06.2017
Ukončenie štádia: 07.02.2018
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 26.02.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Začiatok štádia: 07.02.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Začiatok štádia: 15.02.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.02.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)