LP/2017/369 Zákon o metrológii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o metrológii
Legislatívna oblasť: Správne právo
Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2017/300/008157/01510
Podnet: Úloha č. C1 - UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 495 z 2. novembra 2016 k návrhu zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/369
Dátum začiatku MPK: 23.06.2017
Dátum konca MPK: 14.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.05.2017
Ukončenie štádia: 23.06.2017
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.06.2017
Ukončenie štádia: 14.07.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.07.2017
Ukončenie štádia: 10.08.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.08.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)