LP/2017/368 Návrh na zmenu Dohody medzi vládou Spojených štátov amerických a vládou Slovenskej republiky, týkajúcej sa Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike, podpísanej 22. marca 2005 v Bratislave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2017-7964/21738:1-20A0
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/368
Dátum začiatku MPK: 30.05.2017
Dátum konca MPK: 12.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.05.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 12.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)