LP/2017/364 Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2017/001325
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Posledná zmena: 14.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/364
Dátum začiatku MPK: 18.05.2017
Dátum konca MPK: 24.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.05.2017
Ukončenie štádia: 18.05.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.05.2017
Ukončenie štádia: 24.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.05.2017
Ukončenie štádia: 14.06.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)