LP/2017/363 Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2017/001329
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Posledná zmena: 25.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/363
Dátum začiatku MPK: 18.05.2017
Dátum konca MPK: 24.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.05.2017
Ukončenie štádia: 18.05.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.05.2017
Ukončenie štádia: 24.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)