LP/2017/359 Zákon Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/006232/2017-632
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Ďalší predkladatelia: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/359
Dátum začiatku MPK: 22.05.2017
Dátum konca MPK: 09.06.2017
Novelizované predpisy: 492/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.05.2017
Ukončenie štádia: 22.05.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.05.2017
Ukončenie štádia: 09.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.06.2017
Ukončenie štádia: 22.06.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 29.06.2017
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 29.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.06.2017
Ukončenie štádia: 13.07.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)