LP/2017/355 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UV-38202/2017
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/355
Dátum začiatku MPK: 19.05.2017
Dátum konca MPK: 08.06.2017
Novelizované predpisy: 82/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.05.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.05.2017
Ukončenie štádia: 08.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.06.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 09.08.2017
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 09.08.2017
Začiatok štádia: 10.08.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)