LP/2017/354 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky č. 35/2012 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 1441-2017
Podnet: novela zákona č. 541/2004 Z. z. - atómový zákon
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/354
Dátum začiatku MPK: 31.07.2017
Dátum konca MPK: 18.08.2017
Dátum ukončenia procesu: 16.01.2018
Novelizované predpisy: 55/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.05.2017
Ukončenie štádia: 31.07.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.07.2017
Ukončenie štádia: 18.08.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.08.2017
Ukončenie štádia: 08.09.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.09.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.09.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 04.01.2018
Ukončenie štádia: 16.01.2018
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)