LP/2017/351 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 44315/2017/120
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/351
Dátum začiatku MPK: 12.05.2017
Dátum konca MPK: 01.06.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.05.2017
Ukončenie štádia: 12.05.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.05.2017
Ukončenie štádia: 01.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.06.2017
Ukončenie štádia: 05.06.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.06.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)