LP/2017/349 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia.
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 5479/2017-9
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/349
Dátum začiatku MPK: 11.05.2017
Dátum konca MPK: 31.05.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.05.2017
Ukončenie štádia: 11.05.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.05.2017
Ukončenie štádia: 31.05.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.06.2017
Ukončenie štádia: 13.11.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 23.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.11.2017
Ukončenie štádia: