LP/2017/342 Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike – národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľovníctvo a rybárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 363/2017-100
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2017 (úloha č. 2 na mesiac jún)
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/342
Dátum začiatku MPK: 09.05.2017
Dátum konca MPK: 22.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.05.2017
Ukončenie štádia: 09.05.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.05.2017
Ukončenie štádia: 22.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.05.2017
Ukončenie štádia: 16.06.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.06.2017
Ukončenie štádia: 20.06.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.06.2017
Ukončenie štádia: 21.06.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)