LP/2017/34 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 00012/2017/63
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Messinger, Richard, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/34
Dátum začiatku MPK: 23.01.2017
Dátum konca MPK: 10.02.2017
Novelizované predpisy: 435/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

506/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

517/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

444/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.01.2017
Ukončenie štádia: 23.01.2017
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.01.2017
Ukončenie štádia: 10.02.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.02.2017
Ukončenie štádia: 17.03.2017
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.03.2017
Ukončenie štádia: 23.05.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)