LP/2017/338 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežné informácie k návrhom zákonov v oblastí daní a colníctva
Legislatívna oblasť: Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/6233/2017-732
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/338
Dátum začiatku MPK: 29.05.2017
Dátum konca MPK: 16.06.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.05.2017
Ukončenie štádia: 29.05.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.05.2017
Ukončenie štádia: 16.06.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.06.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)