LP/2017/334 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Stavebníctvo a architektúra
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 11799/2017/SV/34432
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/334
Dátum začiatku MPK: 09.05.2017
Dátum konca MPK: 22.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.05.2017
Ukončenie štádia: 05.05.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.05.2017
Ukončenie štádia: 22.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.05.2017
Ukončenie štádia: 07.07.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)