LP/2017/33 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/007497/2017-632
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny všeobecný materiál: Riadne predbežné stanovisko.
Posledná zmena: 20.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/33
Dátum začiatku MPK: 23.01.2017
Dátum konca MPK: 27.01.2017
Dátum ukončenia procesu: 20.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.01.2017
Ukončenie štádia: 23.01.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.01.2017
Ukončenie štádia: 27.01.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.01.2017
Ukončenie štádia: 20.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.02.2017
Ukončenie štádia: 20.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.02.2017
Ukončenie štádia: 20.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)