LP/2017/318 Návrh Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 640/002980/2017/SRIN
Podnet: Úloha bodu B.4. uznesenia vlády SR č. 111/2017 zo dňa 1.3. 2017
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Ďalší predkladatelia: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/318
Dátum začiatku MPK: 02.05.2017
Dátum konca MPK: 16.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.05.2017
Ukončenie štádia: 02.05.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.05.2017
Ukončenie štádia: 02.05.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.05.2017
Ukončenie štádia: 16.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)