LP/2017/316 Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 669/2017/OŠP – 235/2017
Podnet: Na základe § 16 ods. 5 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/316
Dátum začiatku MPK: 02.05.2017
Dátum konca MPK: 23.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.05.2017
Ukončenie štádia: 02.05.2017
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.05.2017
Ukončenie štádia: 23.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.05.2017
Ukončenie štádia: 24.05.2017
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.05.2017
Ukončenie štádia: 24.05.2017
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 07.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.05.2017
Ukončenie štádia: 07.06.2017