LP/2017/311 Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2431/2017
Podnet: Článok 4 ods. 1 písm. a) Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/311
Dátum začiatku MPK: 05.05.2017
Dátum konca MPK: 19.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 05.05.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.05.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.05.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)