LP/2017/31 Predbežné stanovisko - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 1316/2013 a (EÚ) 283/2014 pokiaľ ide o podporu internetovej konektivity v miestnych spoločenstvách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 24582/2016/C510-SEKPS/62894-M
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/31
Dátum začiatku MPK: 20.01.2017
Dátum konca MPK: 02.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.01.2017
Ukončenie štádia: 20.01.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.01.2017
Ukončenie štádia: 02.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.02.2017
Ukončenie štádia: 06.02.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)