LP/2017/308 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2017-4896/13196:1-sekr.
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/308
Dátum začiatku MPK: 28.04.2017
Dátum konca MPK: 15.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 15.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)