LP/2017/307 Predbežné stanovisko - Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 26955/2016/C510 SEKPS/71802-M
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/307
Dátum začiatku MPK: 28.04.2017
Dátum konca MPK: 15.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 15.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.05.2017
Ukončenie štádia: 17.05.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)