LP/2017/302 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Gábora Gála a Eleméra Jakaba na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (tlač 433)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OLVS-51/2017
Podnet: Podľa § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: poslanecký návrh
Posledná zmena: 10.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/302
Dátum začiatku MPK: 27.04.2017
Dátum konca MPK: 09.05.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia: 27.04.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia: 09.05.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)