LP/2017/301 Predbežné stanovisko - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúceho Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 27570/2016/C510-SEKPS/73881-M
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/301
Dátum začiatku MPK: 27.04.2017
Dátum konca MPK: 12.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia: 27.04.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia: 12.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.05.2017
Ukončenie štádia: 24.05.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.05.2017
Ukončenie štádia: 09.08.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)