LP/2017/300 Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 100-000-033-291
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/300
Dátum začiatku MPK: 27.04.2017
Dátum konca MPK: 19.05.2017
Dátum ukončenia procesu: 04.07.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia: 27.04.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.05.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017