LP/2017/298 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 7. stretnutí strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu a 3. stretnutí strán Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení v Minsku, Bielorusko, 13. – 16. júna 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 3759/2017-1.7
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/298
Dátum začiatku MPK: 26.04.2017
Dátum konca MPK: 11.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.04.2017
Ukončenie štádia: 26.04.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2017
Ukončenie štádia: 11.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.05.2017
Ukončenie štádia: 16.05.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)