LP/2017/290 Návrh záverečného účtu za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Rozpočtové a príspevkové organizácie
Štátne orgány
Štátna správa
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2017/00456-006-PRED
Podnet: § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/290

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia: 25.04.2017
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)