LP/2017/29 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: KM-OLVS-7/2017
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/29
Dátum začiatku MPK: 18.01.2017
Dátum konca MPK: 07.02.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.01.2017
Ukončenie štádia: 18.01.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.01.2017
Ukončenie štádia: 07.02.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 17.02.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia: 22.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)